XSMB 16/03/2023 - Xổ số Miền Bắc ngày 16/3/2023

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16-3-2023

5PZ - 15PZ - 10PZ - 7PZ - 13PZ - 14PZ
ĐB 89581
Giải 1 62172
Giải 2 16250 32921
Giải 3 86507 63642 18592 40723 78206 13297
Giải 4 4218 9856 9922 8734
Giải 5 4172 2783 9801 0431 9420 0537
Giải 6 945 195 212
Giải 7 92 44 89 04
Phóng to
Đầu Đuôi
0 1,4,6,7
1 2,8
2 0,1,2,3
3 1,4,7
4 2,4,5
5 0,6
6
7 2,2
8 1,3,9
9 2,2,5,7
Đầu Đuôi
2,5 0
0,2,3,8 1
1,2,4,7,7,9,9 2
2,8 3
0,3,4 4
4,9 5
0,5 6
0,3,9 7
1 8
8 9
Xem kết quả miền theo ngày: